авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Астрологический Прогноз на год: карьера, финансы, личная жизнь


В этом номере:

Абрамян Юлія

Василівна - канди-

дат філологічних

наук.

Сильна, добра та

Новая жизнь в

Новом году

щаслива людина!

«Новая жизнь в Новом году»,- звучит доволь- Изменить себя, свой взгляд на жизнь - вот

с.2.

но банально. Только произнеси что-то стоящее то, что тебе действительно нужно. Пове-

вслух, как оно сразу же теряет всякий смысл!? рить в себя, в свои силы – вот залог успеха!

«Настойчивый Думаю, каждый из нас не раз грозился начать Жизнь прекрасна! Счастье есть, и оно везде, ученый» Алена все с чистого листа именно в Новом году. Кого- только нужно перестать быть слепыми и на Бабик с.3 то не устраивает работа, кто-то не доволен своей учиться радоваться каждому прожитому дню.

личной жизнью или устал от рутинных будней, И мы искренне желаем каждому из вас в Новом Самы активный а кто-то и вовсе не может обрести себя, най- году обрести свое самое настоящее, самое ис студент ти свое счастье. И все мы, наивные, свято ве- креннее счастье, найти себя в этой жизни, научить ИИМОСПН с.4 рим, что пробьют куранты и произойдет чудо… ся слышать свой внутренний голос и идти по зову А все-таки жизнь нас еще ничему не научила… своего сердца. Успехов Вам в этом нелегком деле!

Спортивные Редакция итоги 2013 года с. газеты «Истфак Times»

И еще очень много интересного.

Не пропусти!

Поздравления Президента Студенческого Конгресса ИИМОСПН И скренне поздравляю всех С Новым годом вас, друзья!

с наступившим Новым го- С новыми мечтами!

дом и Рождеством. Конечно же, Жизни будет пусть стезя хочу пожелать всем здоровья, Устлана цветами!

удачи и успехов в Новом году.

От всей души желаю, чтобы Пусть высокий небосклон следующий год был успешнее Дарит вдохновение, предыдущего и принес больше Новогодний перезвон – возможностей для самореализа- Счастливые мгновения!

ции и воплощения всех планов.

Продолжайте следовать сво- Вам желаю в Новый год им путем, не обращая внима- Радости побольше!

ния ни на каике трудности и Счастья, жизни без хлопот, преграды. Осуществляйте свои Юности подольше!

мечты, достигайте поставлен ные перед собой цели, и са мое главное будьте счастливы!

Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times ПеРсОнА МеСяцА Абрамян Юлія Василівна - кандидат філологічних наук Сильна, добра та щаслива людина!

«Навчайтесь та вдосконалюйтесь кожного дня!»

С туденти істфаку знають цю жінку як висококваліфікованого викладача та професіонала. Дуже цікаво було дізнатися, яка ж Юлія Василівна у звичайному житті? Ми дуже вдячні їй за те, що вона знайшла час для нашої розмови.

Розкажіть, будь ласка, трохи Тупість. Я не можу спілкуватися з люди ною, коли бачу, що вона невиліковно тупа.

про своє життя.

Я народилася й виросла в Луганську, на- Як, на Вашу думку, повинен ви вчалася у звичайній загальноосвітній школі глядати ідеальний студент?

№54.Закінчила наш рідний університет.

Студент завжди повинен прагнути здо Що стало для Вас вирішальним бувати знання. Він має чітко розуміти, чинником у виборі професії ви- для чого він прийшов до ВНЗ. Завж ди повинна бути якась мотивація.

кладача?

Мабуть, до того все йшло. Мене завжди Чи були у Вашому житті люди, цікавила філологія,у мене до неї, як ка- на яких ви орієнтувалися, хотіли жуть, була психологічна спрямованість. На бути схожими?

4-5 курсі була на практиці в школі, і мені дуже сподобалося. Після цього я остаточ- У різні періоди життя мої ідеали но вирішила, що буду викладачем. Можу змінювалися. На мене впливали книжки, які додати, що позитивно на мене вплинула я читала (наприклад, Річард Бах). З відомих й моя вчителька української мови. Усі мої персон – це Ліна Костенко. Що до буденного однокласники захоплювалися цією моло- життя, я захоплювалася класним керівником дитинстві?

дою та водночас розумною людиною. та хотіла бути схожа на неї. Це була Мені здавалося, що усі порядні дівчата повинні бути бухгалтера Скажіть, будь ласка, у Вас є ми. Мабуть, на це вплинув той факт, хобі?

що моя мама була бухгалтером.

Так,це спорт. Трохи займаюся пін-понгом, фітнесом. Також полюбляю плавання. Як Ви проводите свій вільний час?

Існують багато різноманітних Найкращій відпочинок для мене – це чи рейтингів книжок. А які твори тання. По-перше, це мене розслабляє (бо літератури, на Вашу думку, по ми постійно в науці, а художня література винна прочитати кожна люди – це справжній релакс), по-друге, чи на?

тання – гарне емоційне підживлення.

Ліна Костенко «Записки українського самашедшого». На мою думку, ця кни- Що Ви можете побажати нашим га дає відповіді на багато питань в читачам?

політиці та українському суспільстві.

Я хочу побажати не зупинятися на досяг нутому та кожен день працювати над собою.

Що найбільш усього Вас Навіть імениті професори постійно оновлю приваблює в людях?

ють свій багаж знань.Та й ми, викладачі,ніколи Перш за все – розум, почуття гумору. не говоримо, що все знаємо. Тож навчай гарна, елегантна та водночас розумна тесь і вдосконалюйтесь кожного дня!

може жінка.

А що, навпаки, відштовхнути Вас від людини? Інтерв’ю брала Ким Ви хотіли бути в Марина Джіошвілі Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times «Настойчивый ученый» Алена Бабик СуП:самые успешные персоны Дорогие наши читатели! Предоставляем Вам прекрасную возможность поближе познакомиться с главами комитетов СКИФа. Начиная с этого номера, мы будем знакомить Вас с активистамти нашего студенческого конгресса. Будь с нами и узнавай много нового!



В римском войске солдаты жили в палатках по 10 человек. Во главе каждой палатки ставился старший, кото рого называли... деканом. Хотите знать больше интересных исторических фактов? Тогда добро пожало вать в комитет по вопросам науки СКИФа. Мы решили поближе пообщаться с главой комитета Аленой Бабик.

Поэтому самолично перевела меня Привет. Спасибо, что, не смо- Какие мероприятия на ближай в класс с историческим уклоном. А тря на свой загруженный график, шее время планирует ваш коми ты нашла время с нами встре- тет по вопросам науки?

Мы надеялись, что состоится «Кон титься. Итак, первый вопрос.

ференция Бондаревкого», но её от Ты являешься главой комитета менили. Конечно, проведем конкурс по вопросам науки в СКИФе. Поче научных статей и возложение цветов па му именно этот комитет?

Уже с первого курса я начала за него бо- мятнику афганцам. После этого планиру роться, три года подряд выдвигала свою ется мероприятие «Лента памяти, длиною кандидатуру на пост главы, и вот я – гла- в жизнь», посвященное празднику 9 Мая.

ва. Этот комитет интересен для меня тем, У вас довольно масштабные что он дает возможность проявить себя, планы… участвовать в различных конференциях и Да, к тому же я являюсь главой коми тета по вопросам науки и образования студенческой ассамблеи, поэтому со единяемся с различными факультетами.

Не тяжело совмещать управле ние комитетами и в СКИФе, и в ассамблее?

Если честно, тяжело. И плюс ко всему, практика и учеба, но в любом случае – все очень интересно. А еще – это пре красная возможность познакомиться с руководством университета и ассамблеи. потом мне это понравилось, и я решила дальше заниматься историей.





Теперь давай немного отойдем от дел науки. Я думаю, читате- Не жалеешь?

Конечно, нет.

лям будет интересно узнать о тебе. Совсем недавно отзвенели У тебя есть любимый истори рождественские колокольчики и ческий персонаж?

Даже два: Антоний и Клеопа закончились новогодние канику тра. Я писала о них научную работу.

лы, а как ты праздновала ново годние праздники? Совершала ли ты безумные по Новогодние праздники я отмеча- ступки?

ла в кругу семьи. Я считаю, что это Помню как-то в детстве обстригла кош познакомиться со многими интересными семейный праздник. Жаль, что сне- ку, и мама, увидев, уж очень сильно от людьми. Я активно участвовала в проектах га не было, не покатались на санках. ругала меня. Или как поехали в сильную данного комитета с самого первого курса. грозу кататься на роликах, а я ведь очень У тебя довольно загруженный боюсь грозы. Еще хочу прыгнуть с парашю Расскажи, чем конкретно зани- график. Остается ли время на том, но я сомневаюсь, что решусь на это.

мается ваш комитет? личную жизнь?

Мы помогаем первокурсникам, прово- Да, конечно. У меня есть личная жизнь, У тебя есть девиз, с которым дим наш традиционный праздник «Свято которая меня понимает. Остается время и ты идешь по жизни?

української кухні». Также организовываем на другие хобби. Так как я историк, я читаю Я бессмертный пони (смеется). Вообще, я различные конференции: «Арабская весна», различную литературу, смотрю фильмы. люблю никогда не сдаваться и идти вперед.

«Конференция Бондаревского». Кроме того, Раз уж мы заговорили о твой И последний вопрос, что ты принимаем участие в мероприятиях, посвя- специальности, почему именно можешь пожелать нашим чита щенных науке, при участии других ВУЗов. истфак? телям?

Довольно-таки интересная история по- Старайтесь, работайте и тог Как вы привлекаете к участию лучилась. Когда я училась в школе, меня да вы добьетесь всего, чего хотите!

в ваших проектах первый курс?

Конечно, мы проводим анкетирование, но хотели определить в технический класс, Интервью брали чаще всего они сами к нам приходят. Все ви но завуч сказала, что я очень активна, Олеся Вакуленко, дят, чем мы занимаемся, и это привлекает. хорошо знаю историю. Виктория Скороход Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Самый активный студент ИИМОСПН В НИМАНИЕ! Редакция газеты предлагает ежегодно определять самого активного студента в институте.

Мы предоставляем Вам список студентов, заявивших о себе - возможных победителей. А Вы вы бираете самого активного. С момента выхода этого номера в печати в нашей группе ВКонтак те стартует голосование. Просим Всех принять участие и выбрать того самого счастливчика.

Победитель будет награжден почетной грамотой и станет студенческой персоной следую щего выпуска газеты. Не останься равнодушным! (http://vk.com/istfaktimes - сайт нашей группы) Список кандидатов:

Георгис Пилавов - студент 4 курса, Сергей Парубец - студент 3 курса, Пономаренко Ира - студентка специальность «Международные отноше- специальность «Политология». Активный курса, специальность «История». Активный ния». Президент Студенческого конгресса участник многих традиционных мероприятий участник всех традиционных мероприятий в ИИМОСПН. Активный участник всех тради- института. Продуктивно занимается научной институте. «Золотой голос ИИМОСПН».

ционных мероприятий института. деятельностью.

Хмаренко Инна - студентка 3 курса, Оляченко Леонид - студент 2 курса, Игорь Журба - студент 3 курса, специальность «Международные отноше- специальность «Страноведение». Капитан специальность «Социология».

ния». Президент Ассамблеи студенческого футбольной команды. Участник команды Заместитель предстуда общежития №3.

самоуправления. КВН. Участник многих мероприятий института.

Бабик Алена - студентка 4 курса, Воронцова Виктория - студентка 2 Дмитрий Дьяченко - студент специальность «История». Глава комитета курса, специальность «Социальная работа». курса, специальность «История».

науки и образовани СКИФа и студенческой Глава комитета культуры СКИФа. Активный Спортсмен. Активный участник различных ассамблеи. участник многих мероприятий института. научных конференций.

Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times «Американская дипломатия»

Международник INFO С ША всегда выступают активным по- одной из группировок, подозреваемого в борником урегулирования военной си- связях с международной террористической туации мирным путем, в случае отсутствия сетью Аль-Каида и сомалийской группиров такой возможности, как показала практи- кой Аш-Шабаб. Удар был нанесен в южных ка, она готова прибегнуть к военным дей- районах Сомали. Подробной же инфор мации об операции не предоставляется.

Сомалийская республика перестала суще ствовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообще ство признает федеральное правительство, ная с Аль-Каидой группировка Аш-Шабаб.

контролирующее столицу Могадишо и ряд США вновь продемонстрировали свою окрестных районов. Остальные части Сома власть, и показали, что готовы «бороться с ли находятся под контролем непризнанных терроризмом» в любом регионе земной пла государственных образований или являются неты.

ствиям. Так случилось накануне в Сомали. самоуправляемыми территориями. В неко Армия США 26 января 2014 года нанес- торых районах на юге и северо-востоке Со Материал подготовил ла ракетный удар по территории Сомали мали правят местные кланы и радикальные Александр Забродин с целью уничтожения полевого командира исламистские движения, в том числе связан Спортивные итоги 2013 года Спорт LIFE C порт занимает важное место в жиз- ми, она показала хорошую и чистую игру. их достижения были гораздо выше. В состя ни нашего института. Над ним по- Еще уходящий год подарил великолепное заниях по волейболу среди мужских команд прежнему реет флаг оптимизма, здесь со- зрелище всем любителям волейбола.Со- студенты ИИМСПН заняли призовое третье блюдают правила и уважают противника ревнования по этому виду спорта прошли в место, а их игра получилась захватываю независимо от того, на чьей стороне победа. первых числах ноября.В это время на поле щей, что очень порадовало болельщиков.

Ежегодно наш институт принимает актив- кипели страсти, болельщики ликовали при Успешно выступили наши студенты и в ное участие в университетской спартакиа- каждом удачном розыгрыше, а игроки дела- матче за шахматную корону. Участники де. Каким же был для наших спортсменов ли все возможное, чтобы принести очеред- соревнований проявили свое упорство, 2013 год? Настало время подводить итоги. ное очко своей команде. Большого внима- характер, волю к победе, тем самым одер Как мы знаем, студенты нашего институ- ния заслуживает сборная команда девушек. жав первенство среди девяти институтов та на протяжении многих лет пополняли И пусть им удалось дотянуться лишь до в турнире по классическим шахматам.

спортивную копилку все новыми победа- седьмого места, но все-таки их усилия стоят С уверенностью можно сказать, что пер ми и личными достижениями. Также они вая часть спартакиады была более чем были активными участниками и творцами захватывающей. Игроки настроены на до его спортивной истории. Что касается 2013 стижение определенного результата в года, то можно с уверенностью сказать, что своей спортивной деятельности и, что не он был не менее насыщен знаковыми ме- маловажно, на достижение новых побед.

роприятиями и интересными событиями. В заключение хочется поздравить побе Первое такое событие состоялось в на- дителей и призеров соревнований и при чале октября. В стенах нашего универси- звать всех студентов принимать активное тета прошел турнир по мини-футболу, на участие в спортивной жизни университета!

котором ребята заняли призовое третье место. По сравнению с прошлым годом, это немало. И вполне возможно, что уже в следу- Автор статьи довольно неплохой результат. Хотя коман- ющем году они возьмут реванш и покажут от- Кристина Матвеева да столкнулась с некоторыми трудностя- личные результаты. Что касается парней, то Новости общежития Минутка юмора...

С о всей уверенностью заявляю: «Все уснет во время взлета самолета, находясь И вы даже сможете к ним привыкнуть, не самое веселое, что может произой- при этом на взлетно-посадочной полосе. смотря на то, что они немного противны.

ти с вами за время учебы, случится имен- Кроме этого, из вас получится отличной ку- А самое главное вы обретёте много хоро но в общежитии». Возможность спать при линар. Причем экстремальный. Это значит, ших и веселых друзей, готовых помочь вам в любых шумовых условиях - один из самых что даже при малом количестве продуктов, любую минуту. Ведь общежитие - это место, важных навыков, который вы непременно вы сможете приготовить шикарное блю- где можно найти решение любой проблемы!

приобретете за время проживания в обще- до, ну просто шедевр кулинарии. Кстати, у Автор статьи житии. Могу поспорить, что пятикурсник вас появится много домашних животных. Дмитрий Степанков Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times RealPOLITIK «Засоби масової інформації в умілих руках - це дудки, під які танцює громадська думка.»

Як вважаеш ти ?

Закони від 16 січня. Об’єктивна думка.

В ерховна Рада 16 січня прийняла законопроект №3879 (11 законів), незважаючи на те, що опозиція блокувала роботу електронної системи «Рада» і в самому голосуванні брати участь відмовилася. Нардепи голосували руками, без розглядів і обговорень… З екранів телевізорів та сторінок газет почали лунати гучні гасла про поширення авто ритаризму в країні та обмеження прав людей та інше. На перший погляд так воно і є, од нак факт існування саме таких законів в розвинених країнах Заходу наводить на певні роздуми.

Ми незалежне видання, не підтримуємо жодної сторони. Ми прагнемо нада ти вам можливість більш детально ознайомитися з цими законами та проаналізувати їх.

З порушенням регламенту і без обгово- обов’язковому порядку повинні вказувати, що податковуваних податком мінімумом доходів рення було ухвалено законопроект №3879 вони виконують функції іноземного агента. громадян або громадськими роботами до «Про внесення змін до Закону України «Про Рада дозволила обмежити доступ до 200 годин, або виправними роботами на судоустрій і статус суддів» та процесуальних Інтернету – на підставі висновку експер- строк до 1 року. Наклеп у творі, яке публічно законів щодо додаткових заходів захисту та. Обмежити доступ до ресурсів мережі демонструється в ЗМІ або Інтернеті, або ж безпеки громадян». Фактично він збільшує Інтернет можуть за поширення інформації, вчинений особою, раніше судимою за на відповідальність громадян за клеп, карається штрафом від участь у масових акціях про- 50 до 300 неоподатковувано тесту, посилює контроль за го мінімуму доходів громадян громадськими організаціями або громадськими роботами та ЗМІ.(оцінка ЗМІ країни). від 150 до 240 годин, або ви Авторами закону виступили правними роботами на строк депутати від «Партії Регіонів» до 1 року. Наклеп, поєднаний - Вадим Колесніченко і Воло- з обвинуваченням у вчиненні димир Олійник. тяжкого або особливо тяжкого За процесуальними закона- злочину, карається виправ ми щодо додаткових заходів ними роботами на строк від захисту безпеки громадян, 1 до 2 років або обмежен маскування особи під час ням волі на строк до 2 років.

протестних акцій буде ка- Закон обмежує свободу ратися штрафом від 2,5 до мирних зібрань, вимагаючи 4,25 тис. грн. Або порушнику отримувати дозвіл у МВС як випишуть адміністративний на порядок їх проведення, арешт до 15 діб. так і на створення елемен Такий же штраф або тарних умов для масових адміністративний арешт заходів (тенти, сцена тощо), передбачений не тільки за повністю виводить за сферу прихід на мітинг у масці, але ще й у касці що суперечить закону чи за здійснення відповідальності всіх, причетних до крива або шоломі. Те ж саме буде, якщо принесеш діяльності інформагентств без державної вих подій на Євромайдані. Закон фактично з собою будь-який вид зброї, піротехніки, реєстрації. Рішення має прийматися на забороняє створення і діяльність незалеж предмети самооборони, вибухова речо- підставі висновку експерта – чи належить них інформаційних агенцій у мережі Інтернет.

вина або те, що легко запалюється. При- інформація до такої, що суперечить закону. Нові закони прокоментував начальник йти у формі, що копіює або навіть схожому Автомобілістам же заборонено їхати в кафедри охорони громадського порядку на форму правоохоронців, теж не можна. організованій колоні більше 5 машин без Академії внутрішніх справ України Володи Вводиться поняття «громадське об’єднання, узгодження з ДАІ порядку та умов руху. Тим мир Куликов. За його словами, в Німеччині за яке виконує функції іноземних агентів» для же, хто все-таки буде так їхати, загрожує маски на мітингах позбавляють волі на строк організацій, що фінансуються з-за кордо- штраф від 680 до 850 грн. Або у порушника до 1 року, і так вже 25 років. У Великобританії ну. Передбачається виключення таких гро- відберуть права на строк від 1 до 2-х років – 30 років. А у Франції погромників, що при мадських об’єднань з числа неприбуткових і вилучать на цей же термін автомобіль. У ховала своє обличчя під маскою, садять організацій, доходи яких не обкладаються міліції згодні з авторами закону, що таким на 3 роки і стягують штраф 45 тис. євро.

податком. Іноземні агенти повинні будуть чином зменшується ризик аварій на дорогах. Якою ж буде подальша судьба цих законів, щомісячно звітувати про персональний склад Відповідно до прийнятого закону, на- як вони вплинуть на ситуацію в країні пока керівних органів, і про обсяг коштів, отрима- клеп (свідоме поширення недостовірних же життя…Будемо сподіватися на найкраще!

них з іноземних джерел, про цілі їх викори відомостей, які ганьблять честь і гідність Автор статті стання та фактичної діяльності. Також вони в іншої особи) карається штрафом до 50 нео Олеся Ковальова Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Борис Пастернак: «Во всем мне хочеться дойти до ОтКрОвЕнИе самой сути...»

29 января (10 февраля) 1890 года ро- обновляются. В 1949 году арестовывают его данства и выслать за границу. Нобелевскую дился Борис Леонидович Пастернак, музу и любимую женщину Ольгу Ивинскую, медаль, от которой под давлением обсто человек-перфекционист, писатель, который ждущую от него ребенка, которого она по- ятельств отказался Б.Пастернак, через с блеском соединил поэзию и прозу в сво- теряла в тюрьме. Она получит пять лет ла- лет получит его сын, уже после смерти отца.

ем гениальном «Докторе Живаго». Гово- герей официально «за близость к лицам, по- P.S.: Период с 1917 по 1920 год является рят, что жизнь человека состоит из череды дозреваемым в шпионаже», фактически – за одним из малоисследованных в жизни писа белых и темных полос. Б.Пастернак стал отказ оклеветать Бориса Пастернака. После теля. Он, в отличие от многих своих коллег, исключением – первая половина его жизни этого у писателя случился первый инфаркт, не проявлял активной общественной или по была светла, вторая являла собою исклю- литической позиции, как будто пережидал.

чительно темную полосу. И складывается Но революция, несомненно, перевернула ощущение, что за все, что он взял от жиз- многое в его душе. Об этом внутреннем, ни вначале, он с лихвой заплатил после. душевном перевороте он потом напишет в Писатель родился в традиционной семье своем «Докторе Живаго»: «Истории никто еврейских интеллигентов, его отец был из- не делает, ее не видно, как нельзя увидать, вестным художником, мать – профессио- как трава растет. Войны, революции, цари, нальной пианисткой. Он закончил гимназию Робеспьеры – это ее органические возбуди с золотой медалью, проявлял изрядные му- тели, ее бродильные дрожжи. Революции зыкальные способности, но поступил не в производят люди действенные, односторон консерваторию, а на юридический факультет ние фанатики, гении самоограничения. Они Московского университета. Затем был исто- в несколько часов или дней опрокидывают рико-филологический факультет, изучение старый порядок. Перевороты длятся недели, философии в Марбургском университете, по- много годы, а потом десятилетиями, веками ездки в Германию и Венецию. Как ни странно поклоняются духу ограниченности, привед и, но и в советский период писатель «при- шей к перевороту, как святыне». Пророче шелся ко двору»: он принимает активное но злоключения на этом не закончились. ские, необычайно точные слова, не правда участие в деятельности Союза писателей Когда в 1958 году Б.Пастернаку за роман ли? Вот бы напомнить их тем, кто зовет се СССР, участвует в международных конгрес- «Доктор Живаго» присудили Нобелевскую годня молодежь на баррикады… Впрочем, сах, печатает ряд сборников… Но в 1936 премию, началась новая травля по принципу истории свойственно повторяться, но не году начинается полоса неудач. Меняется «Не читал, но осуждаю!». В родной стране всем свойственно выносить из нее уроки… отношение власти, которая теперь обвиняет за это достижение писатель был исключён Автор статьи его поэзию в «отрешённости от жизни». По- из Союза писателей СССР, а его коллеги по Анпилогова Татьяна Юрьевна сле войны гонения против Б.Пастернака воз- цеху просили лишить его советского граж Стихотворения студентов ИИМОСПН *** САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И сбросил лес осенний свой убор Мостовая. Фонарь-часовой.

Качает ветерок осины Нева в гранитном пальто.

Милует глаз сосновый бор Седой собор под луной.

И гроздья красные рябины Сосны в сером манто.

Негромкий тихий разговор Спит город. Покой. Тишина.

Гутарят сосны меж собою Город русских царей.

Танцует над землей листок Утро. Свет у окна Балуя взор своей красою Погас. Заснуть бы скорей!

А на земле ковер шуршит Из разных листьев, разноцветных *** А чистый воздух, так душист Вечер спит Порой осеннею, прелестной Под звон фонарей, И журавли летят на юг, Мир забыт курлычут в небе, улетая, В мерцаньи огней.

Возьмет за сердце птичья грусть Ты пройдешь Спасибо, осень золотая! По улице грез И поймешь, Мораренко Владислав Как жить без слез.

*** Мир забыт Остальным это знать не положено, Всего лишь на час.

В жизни нашей все так уже сложено. Город спит И нельзя поменять невозможное: Не сомкнувши глаз.

Для людей недоступно все сложное. Соболева Мария Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Истфак Times Великие личности их страхи, мечты, удачи и неудачи Стивен Хокинг - профессор математики без математического образования К Наука - океан, открытый как для аждый из нас по-своему уникален, талант живёт внутри нас.

Даже Сократ говорил: «В каждом человеке есть солнце. Толь- ладьи, так и для фрегата.

ко дайте ему светить». Так дайте же возможность светить Ва Один перевозит по нему слитки шему солнцу, не ленитесь, и у Вас обязательно все получится.

золота, В этом номере нам бы хотелось рассказать о поистине великом че другой ловит в нем сельдей.

ловеке, который внес значительный вклад в развитие современной Э. Бульвер теоретической физики и астрономии - Стивене Уильяме Хокинге.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 этом же году у Стивена была выявлена бо- чезновения информации в чёрной дыре.

года в Оксфорде, Великобритания. Рос лезнь – боковой амиотрофический склероз, Это открытие взбудоражило многие умы!

мальчик в семье исследователя в обла- который привела к полному параличу. Хокинг И самое удивительное: Хокинг - профессор сти медицины. О его детских годах мало что известно, но, по его же словам, в шко ле отличником он никогда не был, всегда был «середнячком». Никто и подумать тогда не мог, что из него что-то выйдет… Жизнь, всегда преподносит сюрпризы.

После окончания школы, Стивен поступил в университет в родном Оксфорде, который окончил в 1962 году со степенью бакалавра.

оказался в инвалидном кресле, но, несмотря математики без дополнительного ма на своё состояние, он продолжил всерьёз тематического образования! В пер заниматься научной деятельностью в сфере вый год своего преподавания в квантовой гравитации и космологии. Так, в Оксфорде Хокинг читал учебник, опере 1975 году ученый разработал теорию, кото жая собственных студентов на две недели.

рая получила название «излучение Хокинга»

И паралич, и утрата голоса не сбили Стиве Судьба не остановилась на достигну на Хокинга с пути. За свои научные изыска том и преподнесла еще один неприятный ния Стивен Хокинг получил огромное коли сюрприз: в 1985 году после операции на чество наград и премий: медаль Эйнштейна горле Стивен утратил возможность гово (1979), Орден Британской империи (1982), рить. Паралич так и не отпустил его, на Орден Кавалеров Почета (1989), Премия данный момент осталась подвижной лишь по фундаментальной физике (2013) и др.

мимическая мышца щеки, напротив кото Вот он, пример! Так может каждый из нас!

рой закрепили специальный датчик, по Главное же – не сдаваться, не идти ни у зволяющий физику общаться с людьми.

кого на поводу, даже у самой жизни. Уда Хокинг все также усиленно занимается чи Вам и везенья в этом нелегком деле!

исследованиями в этой сфере. В августе В скором времени женился на Джейн Уайлд, 2004 года, на Международной конферен Автор статьи а позднее у них родились дочь и два сына. Ка- ции по общей теории относительности и Валентина Киселева залось, что же могло помешать их счастью?! космологии в Дублине, учёный представил Однако жизнь сыграла с ним злую шутку: в революционную теорию, касательно ис Над номером работали: Джиошвили Мария, Олеся Ковалева, Вакуленко Олеся, Анпилогова Т.Ю., Скороход Виктория, Забродин Александр, Кристина Матвеева, Валентина Киселева, Дмитрий Степанков, Екатерина Воробьева.

Корректор: Анастасия Коптева, Хмаренко Инна, Анпилогова Т.Ю. Выпускающий редактор: Делянченко В.Н.

Главный редактор: Кирпиченко Ольга По вопросам выпуска обращайтесь по тел. +380953490902 или же пишите на istfak_times@mail.ru или в нашей группе - http://vk.com/istfaktimes.

Газета выходит ежемесячно при поддержке директората ИИМОСПН ЛНУ имени Тараса Шевченко.



 

Похожие работы:





 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.